Het PUPPY project ontwikkelt en deelt kennis over het snel opzetten en draaiend houden van thuisleverconcepten.

 Met deze kennis wordt primair beoogd om verspreiding of opnieuw oplaaien van het Corona virus tegen te gaan door zoveel mogelijk contactmomenten te reduceren door consumenten die lokale producten nodig hebben. Tegelijkertijd is het hierbij mogelijk kwetsbare groepen mensen te ondersteunen en ondernemend Nederland te helpen. Op deze website wordt deze kennis gedeeld voor ondernemers, winkeliers(verenigingen), Gemeentes en Provincies. De kennis die op deze website ter beschikking gesteld dient niet als een blauwdruk voor een thuisbezorgservice, maar als afwegingskader voor stakeholders bij een initiatief om de juiste keuzes te kunnen maken.

Over ons

Het PUPPY project is gestart vanuit het Brains4Corona initiatief dat TNO heeft gelanceerd als onderdeel van het Nederlandse maatregelenpakket om haar creativiteit en innovatiekracht in te zetten ten behoeve van het bestrijden van (de gevolgen) van de Corona crisis. In het project is actief samengewerkt met al bestaande organisaties en initiatieven om zo snel mogelijk en breed impact te maken.  

Deliverables

In het PUPPY project is hard gewerkt om kennis te ontwikkelen die als leidraad voor (initiatiefnemers binnen) middelgrote en kleinere gemeentes kan dienen die een thuisbeleveringsconcept willen opzetten in de Coronacrisis, de anderhalve-meter-economie of voor andere doelstellingen (bijvoorbeeld duurzaamheid, nieuwe winkelconcepten, parkeerproblematiek, leefbare steden). 

Samenwerkings
model

Beschrijving samenwerkings-model

Business case model

Beschrijving van de elementen in een business case voor thuisbelevering

Scenario’s

Resultaten van verschillende berekende scenario’s

Initiatieven en aanbieders

Een overzicht van enkele initiatieven, hun kenmerken en aanbieders van specifieke oplossingen